Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Η Smokeland.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης του “Aντωνιάδη Αθανάσιου”.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο.*

Οι παρόντες όροι αφορούν μόνο τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου,οποιαδήποτε δε διαφορά εξ αυτών ανήκει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ν. Δράμας.

Πληρωμή στο κατάστημα
Σας ενημερώνουμε ότι το e-shop ακολουθεί άλλη πολιτική τιμών από το κατάστημα, (τα προιόντα είναι χωρίς τιμές Φ.Π.Α. και προστίθεται αυτόματα στο καλάθι αγορών).
Aν σας άρεσε ένα προϊόν από το e-shop, και θέλετε να το πάρετε από το κατάστημα κλείστε τη παραγγελία ηλεκτρονικώς για να το πάρετε στην τιμή του e-shop
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του smokeland.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, 
αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα smokeland.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. 
Τα δεδομένα αυτά προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα smokeland.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα
για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του smokeland.gr
καθώς και αν λήξη η συναλλακτική σχέση.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές,
αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών,
τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997
 
COOKIES
Το smokeland.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το smokeland.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.smokeland.gr.
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η smokeland.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του “Aντωνιάδη Αθανάσιου”. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του “Aντωνιάδη Αθανάσιου” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση,
δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. 
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Aντωνιάδη Αθανάσιου ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλα τα περιεχόμενα, στα οποία περιλαμβάνονται κείμενα, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις κτλ.
που δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μπορεί να έχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η επιχείρηση του “Αντωνιάδη Αθανάσιου” δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για τις ανακρίβειες ή τα λάθη αυτά, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση.
Η επιχείρηση του “Αντωνιάδη Αθανάσιου” δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρχική ή επιγενόμενη απώλεια ή ζημία που απορρέει από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν. Με την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου αποδέχεστε την απαλλαγή της επιχείρησης του “Αντωνιάδη Αθανάσιου” από οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η επιχείρηση του “Aντωνιάδη Αθανάσιου” διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή τροποποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αρχίζει να ισχύει με την δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συνέχιση της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μετά από κάθε αλλαγή υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους. 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένο σφάλμα της smokeland.gr
πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ), ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης. 
Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν, καθώς και να υπάρχουν όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν Απ. Λιανικής
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης, τότε η smokeland.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και συνεπώς να μην προβεί σε
αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της smokeland.gr. 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης / πελάτης θα πρέπει να προβεί σε νέα παραγγελία / αγορά.
Μη Παραλαβή Παραγγελίας
Στην περίπτωση πουν δεν παραλάβετε την παραγγελία σας μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε, τότε το θέμα διερευνάτε με την μεταφορική (courier ) εταιρία και αν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα έχουν χαθεί, θα σας αποστείλουμε ξανά την παραγγελία σας. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφή των χρημάτων σας
Αφού πρώτα παραλάβουμε πίσω ακέραιο το προϊόν, σε συνεργασία με την τράπεζα ,θα επιστρέψουμε στον νόμιμο κάτοχο της κάρτας το ποσό της αξίας του προϊόντος.
Παραγγελία μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο πλην του νόμιμου κατόχου απαγορεύονται
Το ηλεκτρονικό κατάστημα smokeland απευθύνεται σε ενήλικα άτομα άνω το 18 χρονών αν το άτομο είναι ανήλικο απαγορεύεται αυστηρώς η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας